Eduki publikatzailea

UDALBATZAR BEREZIA 2018/11

LEKUA : Osoko Bilkuren aretoa EGUNA ETA ORDUA : 2018ko abenduaren 19a , asteazkena, arratsaldeko 19:30etan. GAI ZERRENDA 1 . AURREKO BILERETAKO AKTAK. 2....

UDALBATZAR BEREZIA 10/2018

UDALBATZAR BEREZIA 10/2018 LEKUA : Osoko Bilkuren aretoa EGUNA ETA ORDUA : 2018ko azaroaren 28an, arratsaldeko 19:00etan.   GAI ZERRENDA 1. AURREKO BILERETAKO AKTAK. ...

UDALBATZAR BEREZIA 09/2018

LEKUA : Osoko Bilkuren aretoa EGUNA ETA ORDUA : 2018ko urriaren 16a , asteartea, arratsaldeko 19:00etan. GAI ZERRENDA 1 . AURREKO BILERETAKO AKTAK. 2....

TOKIKO GOBERNU BATZARRA 29/2018

LEKUA: Batzorde aretoa. EGUNA ETA ORDUA : 2018ko urriaren 16a , asteartea , goizeko 8:30etan. GAI ZERRENDA 1. AURREKO BILERETAKO AKTAK. HIRI ETA LANDA...

2018 Tasak

Zumarragako Udalak 2018 urteari dagozkion Etxe Partikularretako Ibilgailu Sarreren, Taxi lizentzien, Kiosko, Ibi iraunkorreko plakak eta Panteoi tasaren  ordainketak egiteko...

UDALBATZAR BEREZIA 8/2018

LEKUA: Osoko Bilkuren aretoa EGUNA ETA ORDUA: 2018ko irailaren 27a, osteguna, arratsaldeko 19:00etan.  GAI ZERRENDA 1. AURREKO BILERETAKO AKTAK. 2. ALKATETZA-DEKRETUAK. 3....

2019-2020 ALDIKO HERRI EPAIMAHAIRAKO HAUTAGAIAK AUKERATZEKO ZOZKETARAKO HAUTESLE-ZERRENDAK

Zumarragako Udaleko Idazkaritzak  herritar guztioi aditzera ematen dizue udalerri honi dagokion hautesleen zerrenda jendaurrean aztergai izango dela irailaren 19tik 26ra bitartean. ...

Santa Lutzi Ferian produktu salmentarako araudi orokorra

Santa Lutzi Ferian produktu salmentarako araudi orokorraren hasierako onespena emateko espedientea jende aurrean ikusgai egoteko epea amaiturik, behin betiko onartutzat ematen da,...

NAZIOARTEKO LANKIDETZARAKO ETA HIRUGARREN MUNDUAREN GARAPENERAKO DIRULAGUNTZAK ARAUTZEKO OINARRIAK. 2018KO DEIALDIA

2018ko uztailaren 10ean izan den Tokiko Gobernu Batzordean, Nazioarteko Lankidetzarako eta hirugarren munduaren garapenerako dirulaguntzak arautzeko oinarriak onartu dira. Eskaerak...

Hasierako onespena Zumarragako Z-4.1 KALEBARREN berritzeko Hiri Antolamenduko Plan Bereziaren Testu Bateratuari

Udalbatzak, 2018ko uztailaren 10ean egindako bilera berezian, besteak beste, honako erabakia hartu zuen: LEHENENGOA .- Hasierako onarpena eman indarrean dauden Arau...

UDALBATZAR BEREZIA 7/2018

LEKUA: Osoko Bilkuren aretoa EGUNA ETA ORDUA: 2018ko uztailaren 10a, asteartea, arratsaldeko 19:00etan. GAI ZERRENDA 1. AURREKO BILERETAKO AKTAK. 2. ALKATETZA-DEKRETUAK. 3....

UDALBATZAR BEREZIA 6/2018

LEKUA: Osoko Bilkuren aretoa EGUNA ETA ORDUA: 2018ko ekainaren 27a, asteazkena, arratsaldeko 19:00etan. GAI ZERRENDA 1. AURREKO BILERETAKO AKTAK. 2. ALKATETZA-DEKRETUAK. 3. ESKUALDEKO...

UDALBATZAR BEREZIA 5/2018

LEKUA: Osoko Bilkuren aretoa EGUNA ETA ORDUA: 2018ko maiatzaren 30a, asteazkena, arratsaldeko 7etan. GAI ZERRENDA 1. AURREKO BILERETAKO AKTAK. 2. ALKATETZA-DEKRETUAK. 3. 2017 EKITALDIKO...

KOBRANTZA IRAGARKIA

Herritar zergadun guztiei jakin erazten diegu, 2018ko urteari dagozkion Hiri eta Landa izaerako Ondasun Higiezinen Zerga ren ordainketa egiteko borondatezko epea, ordainketa egiteko lekua eta...

IRAGARKIA

Argixao Udal-Estadioko atletismo pistako zoladuraren berriztea lanen egikaritza kontratuaren adjudikazioa. Informazio gehiago kontratatzailearen profilan

BAKE EPAILE TITULARRA ETA ORDEZKOA IZENDATZEKO DEIALDIA

BAKE EPAILE TITULARRA ETA ORDEZKOA IZENDATZEKO DEIALDIA             Zumarragako bake epailea 4 urterako izendatu zen eta epealdi hori bukatu dela kontuan...

IRAGARKIA

Z-2.5 eremu Osasunerako-Gerontologikoan (Iturbene) aparkalekua. Xedea B gutun-azalean edukitako dokumentazioaren irekitzea . Eguna : 2018/05/08 Ordua ...