Web edukia bistaratu

2014 urteko Trakzio mekanikozko ibilgailuen gaineko zerga

A.- Turismoak

 
Turismo mota Prezioa(€)
9 zaldi fiskal baino gutxiagokoak 40,98
9tik 11,99 zaldi fiskalera artekoak 81,96
12tik 13,99 zaldi fiskalera artekoak 154,84
14tik 15,99 zaldi fiskalera artekoak 216,78
16tik 19,99 zaldi fiskalera artekoak 278,71
20 zaldi fiskaletik gorakoak 340,65

B.- Autobusak

 
Plazak Prezioa(€)
21 plaza baino gutxiagokoak 188,41
21 plaza 50 plaza arte 268,34
50 plazatik gorakoak 335,43

C.- Kamioiak

 
Kamioiak Prezioa(€)
1.000 kg. baino gutxiagoko karga baliagarrikoak 95,63
1.000tik 2.999 Kg-ra bitarteko karga baliagarrikoak 188,41
2.999tik 9.999 Kg-ra bitarteko karga baliagarrikoak 268,34
9.999 Kg-tik gorako karga baliagarrikoak 335,43

D.- Traktoreak

 
Zaldi fiskalak Prezioa(€)
16 zaldi fiskaletik beherakoak 39,97
16tik 25 zaldi fiskalera artekoak 62,81
25 zaldi fiskaletik gorakoak 188,41

E.- Atoiak eta erdi-atoiak

 
Atoiak eta erdi-atoiak Prezioa(€)
1.000 Kg baino gutxiagoko karga baliagarrikoak 39,97
1.000tik 2.999 Kg-ra bitarteko karga baliagarrikoak 62,81
2.999 Kg-tik gorako karga baliagarrikoak 188,41

F.- Gainerako ibilgailuak

 
Gainerako ibilgailuak Prezioa(€)
Ziklomotoreak 10,20
125 cc-rainoko motoak 10,20
125etik 250cc-ra arteko motoak 17,46
250etik 500cc-ra arteko motoak 34,95
500etik 1000cc-ra arteko motoak 69,89
1000cc-tik gorako motoak 139,76