Eduki publikatzailea
Atzealdea

HAUTESKUNDE OROKORRAK 2019/apirila/28

Iragarki honen bitartez herritarroi aditzera ematen zaizue indarrean dagoen hautesle-zerrenda -udalerrian bizi diren hautesleak (CER) nahiz atzerrian bizi eta udalerri horretan erroldatuta daudenak (CERA)- aztergai izango duzuela martxoaren 11tik martxoaren 18ra bitartean, biak barne, udal honetako Hiritarrak Atenditzeko Bulegoan. Hartara, hautesleek erroldako datuak ondo agertzen diren konprobatu ahal izango dute. 
 
Zerrendak erakusgai egongo diren epearen barruan, egoki iritzitako zuzenketak egiteko nahiz zerrendan sartzeko edo bertatik ezabatzeko eskariak egin ahal izango ditu edozein herritarrek. Aipatutako erreklamazioak aurkezteko honako prozedura bete beharko da:
 
 
1.- Erreklamazioa interesdunak edo haren izenean jarduteko baimena duenak sinatu eta aurkeztu beharko du.
 
2.- Erreklamazioarekin batera, NAren fotokopia aurkeztu beharko da, edo bestela, gidatzeko baimenaren edo pasaportearen kopia.
 
3.- Udalak Hauteskunde Erroldaren Gipuzkoako Bulegora bidaliko ditu aurkeztutako erreklamazio guztiak.
 
 
 
 
 

Zumarragan, 2019ko martxoaren 7an.

ALKATEAK,

 

Sin.: Mikel Serrano Aperribay