Eduki publikatzailea

HIRI-ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN AURRERAPENA

Etorkizuna Elkarrekin Eraikitzen: Parte-hartze Prozesua Zumarragako HAPOn

2024·05·24


HIRI-ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRAREN AURRERAPENA

Etorkizuna Elkarrekin Eraikitzen: Parte-hartze Prozesua Zumarragako HAPOn

Atzo aurkeztu zen Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren aurrerapena Zelai Arizti zineman. Ekitaldian Mikel Serrano alkatea eta Jon Ander Azpiazu plana idatzi duen taldeko kidea izan ziren.

HAPO Udalaren hirigintza-plangintzarako tresna bat da, udalerriko lurzoruaren erabilerak antolatzeko eta sailkatzeko bidea ematen duena, hiri-lurzorua izan, urbanizagarria izan edo ez izan, eta, aldi berean, lurzoru-mota bakoitzari aplika dakiokeen araubidea zehazten du eta beharrezko ekipamenduak eta horien erreserba zehazten ditu.

Egungo hirigintza-araudia 2008koa da, eta, horregatik, elkarrekin hausnartu behar dugu Zumarragan zer etorkizun nahi dugun, indarrak batu behar ditugu 2036. urtera begira Zumarraga modu adimentsu, iraunkor eta integratuan haz dadin, aberastasuna eta lanpostuak sortuz, klima-aldaketari eta energia-mendekotasunari aurre eginez, pobrezia eta gizarte-bazterketa murriztuz.

2019-2023ko Gobernu Plana osatzen duten proiektu estrategikoetako bat da HAPO.

Lehiaketa prozedura ireki erraztuaren eta izapidetze arruntaren bidez egiteko deialdia Udalbatzak egin zuen, 2021eko maiatzaren 18an, Kontratatzailearen Profilean 2021eko ekainaren 14an argitaratuta, eta Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialean 2021eko ekainaren 16an, 350.000,00 euroko aurrekontuarekin, BEZ barne (289.256,20 € gehi 60.473,80 €), BEZ gisa.

Horretarako emandako epean eskaintza bakarra aurkeztu zen: UTE ZUMARRAGA GARATUZ (Lurraldea eta Hiria S.L.P.-Taperstudio Arkitektura S.L.P.).

2021eko urriaren 25ean kontratua formalizatu zen.

HAPO proiektu estrategikoa da Zumarragarentzat, eta herritarrak funtsezko elementu bihurtzea nahi dugu.

Planaren lehen urratsak eman ziren udalerria aztertzean, baina uste dugu azterketa hori osatu eta aberastu egin behar dela zumarragarren ekarpenekin, bai enpresek, elkarteek eta eragile ekonomiko eta sozialek eta bai auzotarrek parte hartzen dutelako.

Prozesuak ez du iritzirik, iradokizunik eta/edo proposamenik kanpoan utziko, eta, horretarako, hainbat espazio aurreikusten dira, bai aurrez aurrekoak, bai digitalak.

Informazioaren gardentasunetik, elkarlaneko gobernantzatik lan egitea eta, ondorioz, herritarrek ordezkatzen duten balioaz eta aktiboaz jabetzea alferrik galdu nahi ez den aukera bat da, Zumarragarrak baitira herriaren ahuleziak eta aukerak zuzenean ezagutzen dituztenak.

2022ko otsailaren 9an hasi zen Zumarragako Hiri Antolamenduko Plan Orokorra egiteko prozesu parte-hartzailea. Bi saio egin ziren, bata bereziki ikastetxeei eta gizarte entitateei zuzendua, Udaletxean egin zena, eta bestea, Zelai Arizti zineman udalerriko herritar guztiei irekia.

Lanak hasteko bi topaketa ere antolatu ziren: bata gobernu talde politikoarekin eta bestea Planeamenduko Aholku Batzordearekin 2022ko ekainaren 1ean.

2022ko udazkenean, parte hartzeko estrategia zabaldu egin zen, adineko pertsonen sektorea barne hartuz, Adinekoen Kontseiluaren bidez. Presentziazko jardunaldi bat antolatu zen.

Era berean, IGEei eta irakasleei, aldez aurretik bidalitako hiriari eta zaintzari buruzko galdetegi baten bidez parte hartzera gonbidatu zitzaien.

Gazteen iritzia jasotzeko, bigarren hezkuntzako ikastetxeei tailerrak emateko estrategia garatu zen, ikasgeletan AMIA analisi bat garatuz.

Hirigintza-informazioko eta diagnostiko bat eraikitzeko faseei lotutako partaidetza-aldia ixteari 252 partaidetza gehitu zitzaizkion.

Gainera, urte horretako irailean eta urrian bi saio egin ziren herritar guztientzat.

2024an, Zumarragako Udalak Hiri Antolamenduko Plan Orokorra (HAPO) sortzeko herritarrek parte hartzeko prozesuaren ekintzekin jarraitu du. Jarraian, egindako azken ekintzak eta programatutako hurrengo jarduerak zehazten dira:

Apirilaren 16an, Lurralde Batzordea egin zen, eta, ondoren, apirilaren 23ko osoko bilkuran Aurrerapena onartu zen. Apirilaren 24tik 30era, ingurumen-organoari bidali zitzaion informazioa, eta Aurrerapena jendaurrean jartzeari ekin zitzaion, udalaren webgunean argitaratuz.

Maiatzean, Aurrerapena aurkeztu da eta herritarrek parte hartzeko bi tailer egiten ari dira. Atzo, maiatzak 23, AURRERAPENAREN AURKEZPENA egin zen Zelai Arizti zineman 17:30ean. Datorren maiatzaren 30ean, Zelai Arizti kultur etxean, 18:00etan, LEHEN DELIBERAZIO TAILERRA egingo da. Ondoren, ekainaren 4an, 18:00etan, leku berean, BIGARREN DELIBERAZIO TAILERRA egingo da.

Ekainaren 30ean amaituko da jendaurrean jartzeko eta iradokizunak aurkezteko epea. Irailean, irismen-dokumentua jasoko da, eta urrian, jasotako iradokizunei eta irismen-dokumentuari buruzko txostena prestatuko da.

Azaroan, irizpideak eta helburuak aurkeztuko zaizkio CAPUri, gero osoko bilkuran onar ditzan. Azkenik, 2025eko maiatza eta ekaina bitartean, hasierako onespenerako dokumentua entregatuko da, irizpideak eta helburuak onartu eta sei hilabetera.

Herritar guztiak gonbidatzen dira tailerretan aktiboki parte hartzera eta HAPO hobetzeko iradokizunekin laguntzera, horrela Zumarragako biztanle guztien beharrak eta nahiak islatuko direla ziurtatuz.