Eduki publikatzailea
Atzealdea

Irisgarritasuna hobetzea: Eliza ingurua

Iragarkia

Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko urriaren 30eko 30/2007 Legearen 138 artikuluak ezarritakoa betez, ondorengo esleipenaren berri emango da:

 

Tokiko Gobernu Batzarrak, 2015eko urriaren 20an emandako Erabakiaren bidez “Irisgarritasuna hobetzea: Elizaren ingurua”ren obrak kontratatzeko espedientea onartu zuen publikatu gabeko prozedura negoziatuaren bidez.

 

 

Dagokion lizitazio prozedura burutu ondoren, Tokiko Gobernu Batzarrak 2015eko azaroaren 24an emandako erabakiaren bidez, obra kontratua Construcciones Artzamendi S.A.ri esleitzea ebatzi du. Kontratuaren prezioa 88.813,31 €koa da %21eko BEZa barne. Kantitate honen barruan gai guztiak sartzen dira: zergak, gastuak, eta zergen arloko edozein tasa edo ariel, bai eta esleipendunaren industri onura eta garraio gastuak ere

 

 

Lanak egiteko epea zazpi asteak izango da.