Alkateorde izendapena

IRAGARKIA

Azaroaren 28ko 2.568/1986 Errege Dekretuak, Udal Entitateen Antolaketa, Funtzionamendu eta Lege Erregimena onartzen duenak, bere 46.1 artikuluan xedatutakoa betez, denek honen berri izan dezaten eta bestelako eraginetarako, herritar guztioi jakinarazten dizuet 2015eko uztailaren 8an honako erabakia hartu dudala:
Indarrean dauden udal arauek aitortzen dizkieten zeregin eta ahalmenekin, Alkateorde izendatzea, hurrenkerari jarraituz, honako zinegotziok:
— Lehenengo Alkateordea: Rosa Maiza Garrido anderea, Tokiko Gobernu Batzarreko kidea eta Udal honetan ordezkaritza duen PSE-EE talde politikoko zinegotzia.

— Bigarren Alkateordea: Aranzazu Gonzalez San Vicente anderea, Tokiko Gobernu Batzarreko kidea eta Udal honetan ordezkaritza duen PSE-EE talde politikoko zinegotzia.

— Hirugarren Alkateordea: Victoriana BadilloRemedios anderea, Tokiko Gobernu Batzarreko kidea eta Udal honetan ordezkaritza duen PSE-EE talde politikoko zinegotzia.

— Laugarren Alkateordea: Ricardo Lozano Landart jauna, Tokiko Gobernu Batzarreko kidea eta Udal honetan ordezkaritza duen PSE-EE talde politikoko zinegotzia.

https://ssl4.gipuzkoa.net/euskera/gao/2015/07/24/e1506973.htm