I. ESKU HARTZE KOMUNITARIOKO PLANA ELKARZAINDUZ

I. ESKU HARTZE KOMUNITARIOKO PLANA ELKARZAINDUZ

ELKARZAINDUZ esku-hartze komunitarioko udal-plana baliabide estrategiko eta tekniko gisa planteatzen da, eta Zumarragako Udalak horretaz hornitzen du, pixkanaka esku-hartze soziala, antolaketa eta zerbitzuen kudeaketa hobetzeko, bere eskumen-esparruaren arabera eta pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko helburuarekin, udalerriko herritar guztientzat aukera-berdintasuna sustatuz.

 

Garatzen ari diren eta ezarri nahi diren jarduera guztiak modu optimizatuan orientatzen eta koherentzia ematen dituen ibilbide-orria, herritarrek Toki Administraziotik gizarte-baliabideak eskuratzeko dituzten eskubideak betez eta gizarte-ekintzako eredu integral, zeharkako eta koordinatu batetik abiatuta, gizarte-aniztasun osoari erantzungo diona, zentzu positiboarekin eta gure eskumen- eta lurralde-esparrutik gizarte-ongizatean inplikatuta dauden eragile guztien parte-hartzearen eta erantzunkidetasunaren funtsezko premisarekin.

 

I. Planaren helburua pertsonen, familien eta taldeen bizi-baldintza onenak sustatzea da, gizarteratze positiboko kuotarik handienak lortzeko, udalerrian gizarte-kohesiorako etengabeko gizarte-eraldaketaren alde eta udalerriko herritar guztientzako aukera-berdintasunaren bitartez.

 

Irismen luzeko helburua da, I. Plan hau eta iritsi beharreko etorkizunen indarraldiaren bidez, etengabeko aurrerapenaren zentzuan eta udalerriko errealitate sozialaren bilakaerari dagokionez, aniztasun sozialetik esku-hartze integraleko eta inklusiboko eredu batetik abiatuta. Erantzun integratua eskaintzea udal-baliabideetatik eta komunitatearen beraren baliabideetatik, zainketa komunitarioen etika, erantzunkidetasuna eta genero-ikuspegia integratuz, bizitzari eusteko elementu egituratzaile gisa.