Erregimen ekonomoki eta diru esleipena

IRAGARKIA

Udalbatzak, 2015eko uztailaren 10ean egindako ezohiko bileran, ondorengo erregimen ekonomoki eta diru esleipena onartu zuen:
Lehena: Dedikazioen erregimen ekonomikoa.
I. Alkatea: Erabateko dedikazioa, %100ekoa. Hileko ordainsari gordina: 4.312,71 €.
II. Zinegotziak:
1. Lehen alkateordea, Ekonomiaren Sustapena, Herri-Garapen eta Berrikuntza Batzordeko eta Herri Administrazioa eta Herritarren Parte-Hartze Batzordeko lehendakaria:
Hileko ordainsari gordina: 3.881,44 €.
Indarrean noiz sartu: 2015eko uztailaren 10ean.
2. Bigarren alkateordea, Gizarte Zerbitzu, Berdintasun eta Aniztasuneko batzordeko lehendakaria.
Hileko ordainsari gordina: 2.195,71 €.
Indarrean noiz sartu: 2015eko uztailaren 10ean.
Bigarrena: Dietak bertaratzeagatik.
Erabateko dedikazioa edo partziala ez duten zinegotziek ondorengo dietak izango dituzte Udalbatzara, Tokiko Gobernu Batzordera eta Batzorde Informatzaileetan parte hartzeagatik:

A. Udalbatza: 100 €/bilerako.
B. TGB: 85 €/bilerako.
C. Batzorde informatzaileak: 60 €/bilerako, 420 €/hileko mugarekin. Hau da, hilean aurreikusitako batzorde kopuru osoaren erdia gehi bat.
Hirugarrena: Talde politikoentzako diru esleipena:
A. Udal taldea: 500,00 €/hilean.
B. Zinegotzia: 150,00 €/hilean.
C. Alkateordea: 175,00 €/hilean.

https://ssl4.gipuzkoa.net/euskera/gao/2015/08/05/e1507282.htm