Eduki publikatzailea
Atzealdea

Zumarragako Udalak bertan behera utzi ditu zergen eta tasen epeak.

Joan den martxoaren 27an, ostiralean, Tokiko Gobernu Batzarrak hainbat zerga-neurri ezarri zituen, herritarrak une honetan kaltetuago ikus ez daitezen, udal-zergen ordainketari aurre egin behar diotelako. Hartutako neurriak Bozeramaileen Batzordeari jakinarazi zitzaizkion, oposizioko talde guztien onespenarekin.

2020·04·02


Udalak, joan den martxoaren 14an alarma egoera deklaratu ondoren, ekintza plan bat diseinatzeko oinarriak zehaztu zituen, gerora sortutako egoerari gizarte eta ekonomia esparru ezberdinetatik heltzeko aukera emango duena. Hala, eta udalaren egoera ekonomikoa eta finantzarioa aztertu ondoren, joan den ostiralean udal zergei buruzko erabaki bat hartu zen, helburu bikoitz bati erantzuten saiatzen dena: batetik, egungo egoeraren ondorioz ekonomikoki kaltetuta ikusten ez diren pertsonek zerga horien ordainketari modu mailakatuan aurre egin diezaioten, eta, era horretan, zerga horien ordainketa hilabete bakar batean pilatzea saihesteko. Eta, bestetik, ekonomikoki kaltetuta dauden pertsonei haien ordainketa atzeratzea eskatu ahal izatea, atzerapen-interesengatik errekargua izan gabe.

Martxoaren 30eko Alkatetzaren Dekretuaren bidez, egutegi fiskal berri bat ezarri da, eta, horren bidez, indarrean dauden zatikatze- eta geroratze-epeak bikoiztu egin dira, 2020an ez ezik 2021ean ere berandutze-interesak kentzeko aukera emanez.

Horrela, egutegi fiskal berri honetan jasotzen diren borondatezko ordainketa-epeak honela geratzen dira:

- Ondasun eta Higiezinen gaineko Zerga (OHZ): abuztuaren 1etik irailaren 30era

- Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga (IVTM): martxoaren 1etik ekainaren 1era

- Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga (EJZ): urriaren 1etik azaroaren 30era.

Era berean, ura, zaborrak, erretenak eta estolderiari dagokion 1. hiruhilekoaren borondatezko ordainketa ekainaren 10era arte atzeratu da.

Azpimarratu behar da edozein pertsonak edo enpresak zerga horiek geroratzea edo zatikatzea eskatu ahal izango duela borondatezko ordainketako aldi horien barruan.

Gainera, dekretu horretan bertan kirol eta kultur instalazioen itxierak eragindako egoera jasotzen da. Kiroldegiko abonatuen kuotak eta Udalak eskainitako ikastaro guztietakoak gaur egungo egoeraren arabera egokituko dira. Bigarren hiruhilekoan zehar Ispilla Udal Kiroldegiko abonamenduak hainbanatu eta itzuli egingo dira, kiroldegia itxita dagoen bitartean. Udalak eskainitako ikastaroren bat egiten ari diren pertsonek, Kultura, Kirola edo beste edozein arlotatik, ikastaroen kobrantza doitu egingo dute ikastarora joan ahal izan diren benetako aldira. Alarma-egoera martxoaren 14an deklaratu zela kontuan hartuta, hileroko ordainagiri batzuk jada izapidetuta zeudenean eta ikastaroak berehala bertan behera geratu zirenean, Udalak hilabete honetako gainkostua konpentsatuko du ikastaroak berrezartzen direnean ematen den lehenengo ordainagirian.

Gobernu Batzordean bertan, familiei, autonomoei eta merkataritza- eta ostalaritza-establezimenduei zuzendutako laguntzak aztertzea erabaki zen, udal-tasen gastuak minimizatzeko, hala nola ura, zaborrak, terrazak, OHZ, TEIE …

Udala gogor ari da lanean laguntza horiek, hasiera batean 500.000 eurokoak, ahalik eta lasterren zehaztu eta abian jar daitezen, eta udalerrian COVI19ren krisiaren ondorioak arintzeko ezartzen ari den larrialdi-neurrien barruan sartzen ditu.