HAURREN LAGUN DEN HIRIA IZATEKO HAUTAGAITZA

HAURREN LAGUN DEN HIRIA IZATEKO HAUTAGAITZA

Zumarragako Udalak Haurren Hiri Lagun izateko hautagai izateko izapideak hasi ditu. Zigilu horren bidez, UNICEFek balioa ematen dio herri eta hirietan haurren eta nerabeen alde haurren eskubideen ikuspegitik egindako lanari.

Haur eta nerabeentzako tokiko planak sortzea sustatzen duen programa bat da, haurrek udal-bizitzan herritarren parte-hartzea sustatzen duena, haurren eta nerabeen eskubideak garatzen laguntzen duten udal-politika mota guztiak bultzatzen dituena, eta herritarren lankidetza eta erakundeen arteko koordinazioa dinamizatzen dituena, politika horiek etengabe hobetzen eta garatzen laguntzeko bide gisa.

Prozesuaren hasieran, 2022ko urrian, Udalak Hitzarmen bat sinatu zuen Unicefekin. Bertan, Zumarragan bizi diren haur eta nerabeen eskubideak sustatzeko konpromisoa indartzeko borondatea eta interesa adierazten du, bai eta Unicefek Zumarraga Haurren Hiri Lagun gisa onartzeko beharrezkoak diren estrategia guztiak abian jartzeko konpromisoa ere.

Hortik aurrera, lehen urrats gisa, Barne Koordinaziorako Mahaia sortu zen, udalerriko haur eta nerabeen politikak koordinatzeko organo egonkor gisa. Udal-arlo eta/edo -erakundeetako politikariek eta teknikariek osatzen dute, eta haien jardunak eragin nabarmena du haurren ongizatean eta bizi-kalitatean.

Gainera, 2023ko otsailean, Zumarragako Haur eta Nerabeen Udal Kontseilua eratu zen, udalerriko ikastetxe guztietako Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailako 18 haur ordezkarik osatua. Kontseilu hori parte hartzeko organoa da, eta aukera ematen die adingabeei udal-politiketan kontuan hartuko diren proposamenak egiteko.

Gure udalerriko haurren eta nerabeen errealitateari buruzko aurretiazko Diagnostikoa oinarritzat hartuta, eta Haur eta Nerabeen Udal Kontseilua osatzen duten haurrek egindako ekarpenak eta Barne Koordinaziorako Mahaiko kideek egindakoak kontuan hartuta, Haur eta Nerabeen lehen Udal Plana egin da, Zumarragako Udalak maiatzean onartua.

 

 

- HITZARMENA

- BARNE KOORDINAZIORAKO MAHAIA

- HAUR ETA NERABEEN UDAL KONTSEILUA

- DIAGNOSTIKOA

- HAUR ETA NERABEEN LEHEN UDAL PLANA