Eduki publikatzailea
Atzealdea

2019/0312 DEKRETUA

Zeinaren bitartez, Urtubin dauden Zumarragako Baratze Parkeko baratzeak erabiltzeko baimena emateko onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda ebazten den. 2019ko otsailaren 27an, Udaleko Osoko Bilkurak ospatutako ez ohiko bileran, hasierako Zumarragako udal baratzeak esleitzeko eta kudeatzeko araudia – Zumarragako baratze parkea– onartu zuen.
2019ko martxoaren 11n onarpenaren erabakia eta Araudiaren proiektuaren iragarkia, 48 zenbakidun Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.
Adierazitako epean ez ziren alegaziorik egin ezta hasieran onartutako dokumentuari aldaketarik planteatu. Hori dela eta, Araudia onartutzat eman zen izaera definitiboarekin.
2019ko apirilaren 23an Urtubin dauden Zumarragako Baratze Parkeko Baratzeak erabiltzeko baimenak emateko deialdia argitaratu zen.
Deialdiko 5. oinarrian eskaerak aurkezteko epea 2019ko apirilaren 23tik maiatzaren 08ra, biak barne ematen zen. Horregatik:
Toki Administrazioaren Jardunbideari buruzko 7/1985 Legeak, apirilaren 2koak, bere 21.3 eta 23.4 artikuluetan, eta Toki Erakundeen Antolamendu eta Lege Araubideari buruzko Erregelamendua onartzen duen 2.568/1986 Errege Dekretuak, azaroaren 28koak, bere 43.3 artikuluan ematen dizkidan ahalmenak baliatuz, hurrena ERABAKI DUT:

Lehenengo.- Ebazpen honetan I. eta II. eranskinetan dauden onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrendak onartutzat adierazi.

Bigarren.- Gurpildun aulkietan mugitzen diren pertsonentzat erreserbatuta dauden 2 baratze egokituetan ez da Zumarragako udalerrian erroldatuta argitaratzen den urteko urtarrilak 1etitk aurrera betetzen duen eskaerarik egon. Hau horrela izanik, Araudiko 10. artikuluan jasotzen dena kontuan hartuz, deialdi berri bat publikatzea erabaki da non ondoko bizilagunak (Urretxu eta Legazpi) eskatzeko aukeraren izango duten.


Hirugarren.- Baratze egokituak eskatzeko deialdi berria irikitzea non eskaera 2019ko maiatzaren 15etik 24ra, biak barne, egin daitekeen.

Laugarren.- Erreklamazioak aurkezteko epea maiatzaren 22rarte ematea
Erreklamaziorik aurkeztuko ez balitz, behin-behineko zerrenda hauek automatikoki behin betikotzat hartuko dira. Erreklamazioak egongo balira, horiek onartuak edo ukatuak izango lirateke ebazpen berri batean non behin betiko zerrendak onartuko lirateken eta Zumarragako Iragarki taulan argitaratuko lirateke. Behin betiko onartuen zerrendarekin batera zozketaren eguna jakinaraziko da.


Bosgarren.- Dekretu hau Alkatetzako Erabakien Liburuan jasotzea. Dekretu hau bere dataren biharamunetik aurrera sartuko da indarrean.

I. Eranskina: Onartutakoen behin-behineko zerrenda / Anexo I: Lista provisional de personas admitidas


A taldea: Baratze egokituak, gurpildun aulkiak dituzten pertsonentza / Grupo A Bancales, personas con silla de ruedas


ESKATZAILEA / SOLICITANTE  NAN / DNI

Joseba Jauregi Iturrioz 08_ _3_ _3

Deialdi berrirako onartzen da eskaera hau / Esta solicitud se admite para la nueva convocatoria


B taldea: belaunaldiarteko taldeentzat aiton/amona beraien bilobekin bezala / Grupo B: Intergeneracional como abuelos y nietos

ESKATZAILEA / SOLICITANTE NAN / DNI

Jose Felipe Grajeras Rueda _ _902_7_

Mari Luz Calderón Merino 1_ _ _420_

Emilio Damián Dominguez _5865_ _ _


C taldea: Kuadrilak eta Elkarteak / Grupo C: Kuadrillas y Asociaciones


ESKATZAILEA / SOLICITANTE NAN / DN

I Aitor Sanchez de la Fuente 7_59_4_ _


D taldea: erretiratuak edo aurre-erretiratuak, langabetuak edo aniztasun funtzionala dutenak / Grupo D: Jubilados, Parados y personas con minusvalía


ESKATZAILEA / SOLICITANTE NAN / DNI

José Rámón Hidalgo Gastón 0890_ _ _ _

Ana Morante Rojo _ _ _25_50

Miguel Ángel Senovilla de Juan _5_7_66_

Antonio Fernandez Alves 72_6_2_ _

Basilio Mateo Perez _25_00_ _

Martin Cerezo Gutierrez _ _57_ _84 

Pedro Mª García de Albeniz Asteasu 153_1_ _ _

Juan Cruz Hurtado García _ _5631_ _

Clodomiro Alonso Gonzalez _ _ _ _0164

 

E taldea: Herritarrak / Grupo E: Ciudadanía en general
ESKATZAILEA / SOLICITANTE DNI

Iñaki Osés Plazaola 08_ _52_ _

Xabier Zabaleta Aldasoro 7_4_6_8_

Iñaki Urteaga Álvarez _5950_ _ _

Miren Arantza Ibarreta Fernandez _ _4_247_

Miguel Ángel Nuñez de la Cruz _5_93_ _8

Ainhoa Barroso de la Mata _ _ _4_768

Ivan Fernandez Santa María 72_ _9_6_

Hodei Villar Loiti _27_ _51

José Daniel Arias Fernandez 3426_ _ _ _

Maitane Gabiria Mauleón _4_70_00

Ander Zudaire Martija _ _ _ _7776

Agustin Da Costa Frutos _5_8_1_3

Edurne Plazaola Zubizarreta _ _ _ 177_7

Purificación Martin Manso 159_ _ _ _2

Pedro Herrero Gonzalez _89_14_ _

Miren Aranzazu Azpiazu Aizpiolea 1_ _ _057_

Eider Urretarazu Azpiazu _231_ _ _1

Yeray Lopez Araquistain _4_4_0_8

Jose María Fernandez Caballero 0_92_2_ _

Jose María Fernandez Vara _24_9_7_

Julian Moratinos Zurro _269_8_ _

Pedro Luis Criado Yubero 7_466_ _ _

Iñaki Zabalo Azurmendi _ _4_ _934

Miren Nekane Atorrasagasti Aranburu 724_9_ _ _

Laura Damian Sastre 72_70_ _ _

Leire Lizarraga Otabarte _43_09_ _

Igor Caballero Munrillo _ _ _50_52

Ruben Ferrero Ramos 7_4_6_5_

Ruben Laso Merino _4_60_ _0

Mikel Calvo Aguirre _246_ _6_

Aitor Calvo Aguirre 7_ _50_4_

Iñigo Igartza Zaldua _2476_ _ _

Arkaitz Lopez Rubia _ _ _50_90

Oscar Martin Paniagua _ _ _9415_

Jon Ander Galvez Itarte 72_01_ _ _

Jon Ander Pericacho Iglesias 7_ _ _ _054

Oscar Zufiaurre Vega 725_ _ _9_ Jesus Mª

Eizmendi Aguirre 15_ _ _96_

Juan Antonio Viedma Moreno _ _9_78_7

Maria José Calabor Fincias 7_ _69_8_

Jon Calderón Sanchez 72_ _ _5_7

Aitor Esnal Badiola 441_ _ _ _2

Fermin Berzosa Perez _2_7_6_5

F taldea: Ikastetxeak / Grupo F: Colegios

ESKATZAILEA / SOLICITANTE CIF

La Salle Legazpi Ikastola G20059556

UZ Ikastola F20545877

 

II. Eranskina: Baztertutakoen behinbehineko zerrenda

1.- Eskatzailea: Santiago Piriz Collado. Ezestearen arrazoia: Ez du Araudiaren 10. artikulua betetzen, ez da Zumarragako udalerrian erroldatuta dagoen pertsona bat deialdia argitaratzen den urteko urtarrilak 1etitk aurrera.

2.- Eskatzailea: Rubén Ferrero Ramos Ezestearen arrazoia: B talderako egin da eskaera eta ez da belaunaldiarteko talde bat, ez dira baldintzak betetzen

Halaxe agindu eta sinatzen dut:

ALKATEAK,