Eduki publikatzailea
Atzealdea

2019/0375 DEKRETUA

zeinaren bitartez, Urtubin dauden Zumarragako Baratze Parkeko baratzeak erabiltzeko baimena emateko onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrenda ebazten den.

2019ko maiatzaren 14an, Alkate Dekretu bidez, onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrendak onartutzat eman ziren eta Baratze egokituak ondoko bizilagunek (Urretxu eta Legazpi) eskatzeko deialdi berria iriki zen.

Toki Administrazioaren Jardunbideari buruzko 7/1985 Legeak, apirilaren 2koak, bere 21.3 eta 23.4 artikuluetan, eta Toki Erakundeen Antolamendu eta Lege Araubideari buruzko Erregelamendua onartzen duen 2.568/1986 Errege Dekretuak, azaroaren 28koak, bere 43.3 artikuluan ematen dizkidan ahalmenak baliatuz, hurrena ERABAKI DUT:

 

Lehenengo.- Ebazpen honetan I. eta II. eranskinetan dauden onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrendak onartutzat adierazi.

 

Bigarren.- Baratzeen zozketa eguna 2019ko maiatzaren 31n ezartzea, eguerdiko 12:00etan Urtubiko Parkean. Zozketara zerrendetan zoriz egokitutako zenbakiarekin parte hartuko da.

 

Hirugarren.- Erreklamazioak aurkezteko bost laneguneko epea ematen da, esleipedunen behin-behineko zerrenda eta itxarote zerrenda argitaratu ondoko egunetik aurrera kontatuta.

 

Laugarren.- Esleipedunei bost egun naturaleko epea emango zaie, argitaratu ondoko egunetik aurrera kontatuta, esleipena onartzeko ala uko egiteko

 

Bosgarren.- Libre dagoen Baratze egokitua eskatzeko deialdi berria irikitzea, %33koa edo handiagoko ahalmen urritasuna dutenei, non eskaera 2019ko maiatzaren 29tik ekainaren 04ra bitarte, biak barne, egin daitekeen. Onartutzat ematen da José Antonio Lizarazu Sarasola Jaunak, 15_ _ _2_ _ NAN zenbakiarekin aurkeztutako eskaera.

 

Seigarren.- III. Eranskinean ezartzen dira baratze zenbakiak eta taldeak.-

 

Zazpigarren.- Dekretu hau Alkatetzako Erabakien Liburuan jasotzea. Dekretu hau bere dataren biharamunetik aurrera sartuko da indarrean.

 

I. Eranskina: Onartutakoen behin-behineko zerrenda / Anexo I: Lista Definitiva de personas admitidas

 

 

A taldea: Baratze egokituak, gurpildun aulkiak dituzten pertsonentza / Grupo A: Bancales, personas con silla de ruedas

 

 

 

ESKATZAILEA / SOLICITANTE

NAN / DNI

Egokitutako Zb. / Nº Asignado

Joseba Jauregi Iturrioz

08_ _3_ _3

A1

 

 

 

 

 

B taldea: belaunaldiarteko taldeentzat aiton/amona beraien bilobekin bezala / Grupo B: Intergeneracional como abuelos y nietos

   

 

ESKATZAILEA / SOLICITANTE

NAN / DNI

Egokitutako Zb. / Nº Asignado

Jose Felipe Grajeras Rueda

_ _902_7_

B1

Mari Luz Calderón Merino

1_ _ _420_

B2

Emilio Damián Dominguez

_5865_ _ _

B3

 

 

C taldea: Kuadrilak eta Elkarteak / Grupo C: Kuadrillas y Asociaciones

   

 

ESKATZAILEA / SOLICITANTE

NAN / DNI

Egokitutako Zb. / Nº Asignado

Aitor Sanchez de la Fuente

7_59_4_ _

C1

   

 

 

D taldea: erretiratuak edo aurre-erretiratuak, langabetuak edo aniztasun funtzionala dutenak / Grupo D: Jubilados, Parados y personas con minusvalía

   

 

ESKATZAILEA / SOLICITANTE

NAN / DNI

Egokitutako Zb. / Nº Asignado

José Rámón Hidalgo Gastón

0890_ _ _ _

D1

Ana Morante Rojo

_ _ _25_50

D2

Miguel Ángel Senovilla de Juan

_5_7_66_

D3

Antonio Fernandez Alves

72_6_2_ _

D4

Basilio Mateo Perez

_25_00_ _

D5

Martin Cerezo Gutierrez

_ _57_ _84

D6

Pedro Mª García de Albeniz Asteasu

153_1_ _ _

D7

Juan Cruz Hurtado García

_ _5631_ _

D8

Clodomiro Alonso Gonzalez

_ _ _ _0164

D9

 

 

E taldea: Herritarrak / Grupo E: Ciudadanía en general

 

   

 

 

ESKATZAILEA / SOLICITANTE

NAN / DNI

Egokitutako Zb. / Nº Asignado

Iñaki Osés Plazaola

08_ _52_ _

E1

Xabier Zabaleta Aldasoro

7_4_6_8_

E2

Iñaki Urteaga Álvarez

_5950_ _ _

E3

Miren Arantza Ibarreta Fernandez

_ _4_247_

E4

Miguel Ángel Nuñez de la Cruz

_5_93_ _8

E5

Ainhoa Barroso de la Mata

_ _ _4_768

E6

Ivan Fernandez Santa María

72_ _9_6_

E7

Hodei Villar Loiti

_27_ _51

E8

José Daniel Arias Fernandez

3426_ _ _ _

E9

Maitane Gabiria Mauleón

_4_70_00

E10

Ander Zudaire Martija

_ _ _ _7776

E11

Agustin Da Costa Frutos

_5_8_1_3

E12

Edurne Plazaola Zubizarreta

_ _ _ 177_7

E13

Purificación Martin Manso

159_ _ _ _2

E14

Pedro Herrero Gonzalez

_89_14_ _

E15

Miren Aranzazu Azpiazu Aizpiolea

1_ _ _057_

E16

Eider Urretarazu Azpiazu

_231_ _ _1

E17

Yeray Lopez Araquistain

_4_4_0_8

E18

Jose María Fernandez Caballero

0_92_2_ _

E19

Jose María Fernandez Vara

_24_9_7_

E20

Julian Moratinos Zurro

_269_8_ _

E21

Pedro Luis Criado Yubero

7_466_ _ _

E22

Iñaki Zabalo Azurmendi

_ _4_ _934

E23

Miren Nekane Atorrasagasti Aranburu

724_9_ _ _

E24

Laura Damian Sastre

72_70_ _ _

E25

Leire Lizarraga Otabarte

_43_09_ _

E26

Igor Caballero Munrillo

_ _ _50_52

E27

Ruben Ferrero Ramos

7_4_6_5_

E28

Ruben Laso Merino

_4_60_ _0

E29

Mikel Calvo Aguirre

_246_ _6_

E30

Aitor Calvo Aguirre

7_ _50_4_

E31

Iñigo Igartza Zaldua

_2476_ _ _

E32

Arkaitz Lopez Rubia

_ _ _50_90

E33

Oscar Martin Paniagua

_ _ _9415_

E34

Jon Ander Galvez Itarte

72_01_ _ _

E35

Jon Ander Pericacho Iglesias

7_ _ _ _054

E36

Oscar Zufiaurre Vega

725_ _ _9_

E37

Jesus Mª Eizmendi Aguirre

15_ _ _96_

E38

Juan Antonio Viedma Moreno

_ _9_78_7

E39

Maria José Calabor Fincias

7_ _69_8_

E40

Jon Calderón Sanchez

72_ _ _5_7

E41

Aitor Esnal Badiola

441_ _ _ _2

E42

Fermin Berzosa Perez

_2_7_6_5

E43

         

 

 

F taldea: Ikastetxeak / Grupo F: Colegios

   

 

ESKATZAILEA / SOLICITANTE

CIF

Egokitutako Zb. / Nº Asignado

La Salle Legazpi Ikastola

G20059556

F1

UZ Ikastola

F20545877

F2

 


II. Eranskina: Baztertutakoen behin betiko zerrenda

1.- Eskatzailea: Santiago Piriz Collado. Ezestearen arrazoia: Ez du Araudiaren 10. artikulua betetzen, ez da Zumarragako udalerrian erroldatuta dagoen persona bat deialdia argitaratzen den urteko urtarrilak 1etitk aurrera.

2.- Eskatzailea: Rubén Ferrero Ramos

Ezestearen arrazoia: B talderako egin da eskaera eta ez da belaunaldiarteko talde bat, ez dira baldintzak betetzen.


III. Eranskina: Baratzak eta taldeak

Baratzeak honela ezartzen dira:


A taldea: Egokitutako baratzeak B1 y B2

B taldea: 1etik 10era bitarteko baratzeak

C taldea: 11tik 16ra eta 20tik 23ra bitarteko baratzeak

D taldea : 24tik 33ra bitarteko baratzeak

E taldea: 34tik 45ra bitarteko baratzeak

Grupo F: 17, 18 eta 19 zenbakidun baratzeak”

Halaxe agindu eta sinatzen dut.

 

JARDUNEKO ALKATEAK,