Tokiko Gobernu Batzarreko kide izendapena

IRAGARKIA

Azaroaren 28ko 2.568/1986 Errege Dekretuak, Udal Entitateen Antolaketa, Funtzionamendu eta Lege Erregimena onartzen duenak, bere 46.1 artikuluan xedatutakoa betez, denek honen berri izan dezaten eta bestelako eraginetarako, herritar guztioi jakinarazten dizuet 2015eko uztailaren 8an honako erabakia hartu dudala:
Indarrean dauden udal arauek aitortzen dizkieten zeregin eta ahalmenekin, Tokiko Gobernu Batzarreko kide izendatzea honako zinegotziok:
— Rosa Maiza Garrido anderea, Udal honetan ordezkaritza duen PSE-EE talde politikoko zinegotzia.

— Aranzazu Gonzalez San Vicente anderea, Udal honetan ordezkaritza duen PSE-EE talde politikoko zinegotzia.

— Victoriana Badillo Remedios anderea, Udal honetan ordezkaritza duen PSE-EE talde politikoko zinegotzia.

— Ricardo Lozano Landart jauna, Udal honetan ordezkaritza duen PSE-EE talde politikoko zinegotzia.
 

https://ssl4.gipuzkoa.net/euskera/gao/2015/07/24/e1506972.htm