Batzordeak

Alkateak izendatutako Batzorde Informatzaileetako Lehendakariak:

Batzordea Kideak
Antolakuntza Batzordea Lehendakaria: José Mª Bermejo Vega (Udal-Talde Sozialista)
Lurralde Batzordea Lehendakaria: Iñaki Mendiluce Ochoa (Udal-Talde Sozialista)
Herritarrei Zuzenduriko Batzordea Lehendakaria: Nerea Errasti Valle (Udal-Talde Sozialista)