ZUMARRAGA BERRIKUSI APLIKAZIOAREN IRTEERA: AZOKAKO SASKIAK

ZOZKETAREN ZEHAZTAPENAK ETA BALDINTZAK: 

ZUMARRAGA BERRIKUSI APLIKAZIOAREN IRTEERA: AZOKAKO SASKIAK 

 

1.Erakunde antolatzailea 

 
Zumarragako Udalak (IFK: P2008600E; helbide soziala: Euskadi Plaza, 1 20700 Zumarraga), jarraian adierazten diren datetan, “ZUMARRAGA Berrikusi irteera: Azokako Saskiak” (aurrerantzean, Zozketa) zozketa antolatzen du, oinarri hauetan jasotzen diren zehaztapen eta baldintzen arabera. 

 

2.Oinarriak onartzea 

Oinarri hauek interesdunen eskura daude https://www.zumarraga.eus/eu/zumarraga-berrikusi-app-lege-oharra web orrialdean. 

Zozketan parte hartzeak esan nahi du parte-hartzaileek: 

1.Oinarri hauetan ezarritako baldintza guztiak betetzen dituztela. 

2.Oinarrietako zehaztapen eta baldintza guztiak onartzen dituztela, pribatutasun-politika eta datuen babesa barne. 

3.Zozketaren ondoriozko edozein gai ebazteari dagokionez, erakundearen irizpidea onartzen dutela. 

 

3. Parte hartzaileen baldintzak 


 Zozketan parte hartzeko baldintzak: 

 • Zumarraga Berrikusi app-an izena eman 
 • Zumarraga Berrikusi app-aren erabiltzaile izatea 

 
 

4.Parte hartzeko epea 

Zozketan parte hartzeko erabiltzaile izateko epea: 

 • Azokako produktuekin egindako bi (2) saskiren lehen zozketa 2023ko otsailaren 25a arte 
 • Azokako produktuekin egindako bi (2) saskiren zozketa 2023ko martxoaren 4ra arte 
 • Azokako produktuekin egindako lau (4) saski eta Azokako hogeita hamar (30) poltsen hirugarren zozketa 2023ko martxoaren 11ra arte 

 
Zumarragako Udalak epe hori aldatu (luzatu edo murriztu) ahal izango du, zozketa egin baino lehen, edozein unetan. Epe berria https://www.zumarraga.eus/eu/zumarraga-berrikusi-app-lege-oharra webgunean jakinaraziko da. 

 
 

5.Saria 

38 sari zozketatzen dira. 

Sariak honako hauek dira: 

 • Zortzi (8) saski Azokako produktuekin 
 • Azokako hogeita hamar (30) poltsa 

Erakundeak saria antzeko ezaugarriak edo ezaugarri handiagoak dituen beste batekin ordezkatzeko eskubidea izango du. 

Saria ezin da beste sari batzuekin metatu, eta ezin da beste zerbitzuren batekin trukatu, ezta eskudirutan duen balioarekin ere.  

 
 
 

6.Zozketa 

Zozketaren eguna:  

 • Bi (2) saski Azokako produktuekin 2023ko otsailaren 25ean 
 • Bi (2) saski Azokako produktuekin 2023ko martxoaren 4an 
 • Lau (4) saski Azokako produktuekin eta hogeita hamar (30) poltsa 2023ko martxoaren 11n 

 

Zozketa egiteko modua: 

Promozio oinarrietan ezarritako baldintzak bete dituzten Zumarraga Berrikusi ekimeneko parte-hartzaile guztien artean 48 zozketa egingo dira.  

 1. 2023ko otsailaren 25-eko Azokako produktuekin egindako bi (2) saskien irabazleek 2023ko martxoaren 4an 11:00etan joan beharko dute Azokara. 
 2. ​ 38, irabazleei dagozkienak 
 3. 10 gehigarri, irabazlearen ordezko gisa, ateratze-ordena zorrotzaren arabera. Zumarragako Udalak Zumarraga Berrikusi kontuen izenak aterako ditu.  

 

7.Saria ematea 

Zumarragako Udaleko langileek irabazleari emaitza jakinaraziko diote posta elektroniko bidez. 

Irabazleak saria onartu beharko du. Horretarako, saria onartzeko mezu elektroniko bat bidali beharko du komunikazioa@zumarraga.eus helbidera, saria emateko eta baldintzak jasotzeko. 

Gehienez ere 3 egun balioduneko epean bidali beharko du saria onartzeko e-maila. Zozketaren irabazlea izan dela jakinarazten zaion mezu elektronikoa jaso eta hurrengo egunetik aurrera hasiko da 3 egun balioduneko epea. 

Adierazitako epean erantzuten ez badu edo saria baztertzen badu, irabazle izaera galduko du eta saria Zumarragako Udalaren esku geratuko da, honek ordezko bat aurkitzeko beste zozketa bat egingo baitu.  

Sariak jasoko dira: 

 • 2023ko otsailaren 25-eko Azokako produktuekin egindako bi (2) saskien irabazleek 2023ko martxoaren 4an 11:00etan joan beharko dute Azokara. 
 • 2023ko martxoaren 4ko Azokako produktuen egindako bi (2) saskien irabazleek 2023ko martxoaren 11n 11:00etan joan beharko dute Azokara. 
 • 2023ko martxoaren 11ko Azokako produktuak dituzten lau (4) saskien irabazleek 2023ko martxoaren 18an 11:00etan joan beharko dute Azokara. 
 • 2023ko martxoaren 11ko Azokako hogeita hamar (30) poltsetako irabazleek Zumarragako Udalaren harrerara joan beharko dute saria jakinarazi eta hurrengo 20 egunetan.  
   

 

8.Sariaren irabazlearentzako betebeharrak 

Zozketan parte hartzen duten guztiek, parte hartze hutsagatik, zozketa honen oinarriak, parte hartzeko arauak eta baldintzak onartzen dituzte, baita pribatutasun-politika eta datuen babesa ere. Sustapenaren oinarriak interesdun guztien eskura egongo dira https://www.zumarraga.eus/eu/zumarraga-berrikusi-app-lege-oharra webgunean. 

Saria onartuz, irabazleak baimena ematen dio Zumarragako Udalari emandako datuak (izen-abizenak eta beste datu batzuk) eta haren irudia argitaratu eta erabiltzeko, irabazle suertatu den sustapenarekin zerikusia duen edozein jarduera publikotan. Erabilera horrek ez dio ordainsarirako edo onurarako eskubiderik ematen, irabazitako saria izan ezik. Erantzuna ezezkoa bada, saria jasotzeko eskubidea galduko du.  

 

 

9.Datu pertsonalen babesa 

Tratamenduaren eta harremanetarako datuen arduraduna 

Zumarragako Udala 

Euskadi Plaza, 1 (20700 Zumarraga) 

Telefonoa: 943 72 90 22 

IFK: P2008600E 

 

 

10.Oinarriak onartzea. Erantzunkizuna 

1.Zozketan parte hartzeak oinarri hauek osorik onartzea dakar 

2.Zumarragako Udalak zozketaren oinarriak aldatzeko eskubidea izango du, zati batean edo osorik, edozein unetan. Era berean, saria baliogabetzeko edo eman gabe uzteko eskubidea gordetzen du, irregulartasunen bat antzemanez gero. Edozein aldaketa egin ondoren, behar bezala jakinaraziko zaie parte-hartzaileei https://www.zumarraga.eus/eu/zumarraga-berrikusi-app-lege-oharra webgunean.  

3.Zumarragako Udalak zozketan parte hartzetik kanpo uzteko eskubidea izango du oinarri hauetan jasotako parte hartzeko baldintzak betetzen ez dituzten parte-hartzaile guztientzat. Parte-hartzaile bat kanpoan uzteak, arrazoia edozein dela ere, eskubide guztiak galtzea dakar, parte-hartzaile izateagatik.  

4.Oinarri hauek gehiegikeriaz edo iruzurrez erabiliz gero, parte-hartzailea zozketan deskalifikatu egingo da. 

5.Zumarragako Udalak ez du inolako erantzukizunik izango parte-hartzaileek emandako datuetan akatsen bat egonez gero eta datu horiek identifikatzea eragozten badu. 

6.Antolakuntzak beretzat gordetzen du zozketaren baldintzak aldatzeko edo ezeztatzeko eskubidea zozketa egiten den bitartean, erakundearen kontroletik kanpoko inguruabarrak direla-eta. 
 
 

11.Aplikatu beharreko legea 

Oinarri hauek 13/2011 Legea, maiatzaren 27koa, jokoa arautzekoa mende daude. 

Zumarragako Udalak eta sustapenean parte hartzen dutenek, beste edozein foruri uko eginez, epaitegi eta auzitegien mende jartzen dira, bien artean sor daitzekeen edozein eztabaidarako.