Estadistikak

Urola Garaiko eremuari dagozkion estatistika datuak, enplegu eta kontratuei buruzkoak, Zumarragako INEMen bulegoan bilduta daude, ondoren datozen bezala hain zuzen

Alorrak
Nekazaritza: 4
Industria: 101
Eraikuntza: 30
Zerbitzuak: 458
S.E.A: 214
Guztira: 807
Gizonezkoak
25 urte arte: 43
25 urtetik gorakoak: 173
Guztira: 216
Emakumezkoak
25 urte arte: 108
25 urtetik gorakoak: 563
Guztira: 671
Kontratoak
Sustapeneko kontratuak: 90
Kontratuak guztira: 361
Kudeatzen ari diren kontratuak: 66